Warunki naprawy

Informacje dla Klientów. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi uwagami.

Warunki naprawy Audiohelp Pro

Poniżej znajdziecie Państwo warunki naprawy dla sprzętu serwisowanego w Audiohelp Pro.

Warunki naprawy Audiohelp Hi-Fi

Poniżej w drugiej zakładce znajdują się warunki naprawy dla sprzętu serwisowanego w Audiohelp Hi-Fi.

Naprawy gwarancyjne

 1. Okres gwarancji wynosi 12, 24 lub 36 miesięcy od daty zakupu (w zależności od urządzania) i obejmuje wyłącznie wady wynikające z braków materiałowych i technologicznych. Gwarancja nie obejmuje skutków naturalnego zużycia sprzętu oraz szkód powstałych w wyniku wykorzystania sprzętu niezgodnie z przeznaczaniem i/lub instrukcją obsługi.
 2. Niepoprawne funkcjonowanie lub uszkodzenia sprzętu lub instrumentów wynikające z niewłaściwej obsługi, braku lub niewłaściwej regulacji lub niewłaściwa eksploatacja nie stanowią podstawy do wykonania naprawy gwarancyjnej.
 3. Naprawy gwarancyjnej może dokonać wyłącznie autoryzowany serwis Producenta. W przypadku konieczności dokonania naprawy należy przekazać sprzęt wraz z kopią dokumentu sprzedaży do autoryzowanego punktu sprzedaży lub bezpośrednio do serwisu.
 4. Dokument zakupu z naniesionym na odwrocie lub ujętym w treści numerem seryjnym urządzenia lub instrumentu (jeśli występuje) stanowi jedyną podstawę do bezpłatnego dokonania naprawy gwarancyjnej. Do wysyłanego do naprawy gwarancyjnej urządzenia/instrumentu należy dołączyć kopię dokumentu sprzedaży (wszystkie strony dokumentu sprzedaży, zawierające oznaczenia urządzenia). Gwarant rezerwuje sobie jedynie prawo wglądu oryginału dokumentu sprzedaży w uzasadnionych przypadkach.
 5. W okresie gwarancyjnym nastąpi bezpłatna naprawa lub wymiana części według decyzji autoryzowanego Serwisu danego Producenta, przy czym wszelkie koszty związane z naprawą ponosi Gwarant.
 6. Naprawy gwarancyjne wykonane zostaną w ciągu 21 dni od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego. W uzasadnionych przypadkach dłuższy termin naprawy będzie indywidualnie ustalany przez strony.
 7. Warunki gwarancji wynikające z niniejszego dokumentu mogą zostać przeniesione na firmy lub osoby trzecie, za poinformowaniem zainteresowanych stron.

Zasady dostarczania urządzeń do serwisu

Wszystkie urządzenia wysyłane do Serwisu muszą być dokładnie i starannie zabezpieczone, przesłane w oryginalnym opakowaniu. Należy bezwzględnie dołączyć opis zauważonych usterek oraz dane do kontaktu: telefon, adres e-mail.

Serwis obsługiwany jest przez firmę transportową Siódemka

Koszty transportu

 1. Urządzenia do naprawy dostarczane są  do naszego Serwisu na koszt klienta.
 2. W przypadku napraw gwarancyjnych sprzętu koszty transportu pokrywa Gwarant.
 3. W przypadku sprzedaży konsumenckiej (towar kupiony na paragon na terenie Polski) i uznania gwarancji Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy zwrotu poniesionych kosztów transportu.

Koszty transportu zwrotnego

 1. W przypadku uznania reklamacji koszty transportu zwrotnego pokrywa Gwarant.
 2. W przypadku nieuznania reklamacji i zwrócenia go bez naprawy lub naprawy odpłatnej transport odbywa się na koszt Klienta.

Czas trwania naprawy

Zgłoszenia serwisowe rozpatrujemy w ciągu 2-5 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego towaru wraz z kompletną dokumentacją. Naprawę realizujemy w ciągu 21 dni. Dłuższe terminy mogą wystąpić jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach. W każdym takim przypadku Klient otrzymuje stosowną informację od Pracownika firmy.

Niezależnie od sposobu finansowania naprawy zobowiązujemy się stosować podane terminy realizacji zleceń serwisowych dla wszystkich rodzajów zleceń.

Formy płatności

Każdorazowo forma płatności za wykonaną usługę ustalana jest z upoważnionym Pracownikiem Serwisu wyłącznie na podstawie wystawionej faktury.

 1. Płatność gotówką bezpośrednio w Serwisie przy odbiorze naprawionego sprzętu
 2. Płatność przelewem na konto bezpośrednio po wykonaniu naprawy i przed odesłaniem naprawionego urządzenia do Klienta
 3. Płatność przelewem na konto ze wskazanym na fakturze terminem płatności
 4. Płatność za pobraniem

Zasady dostarczania urządzeń do serwisu.

 • Wszystkie urządzenia wysyłane do Serwisu muszą być dokładnie i starannie zabezpieczone, przesłane w oryginalnym opakowaniu. Należy bezwzględnie dołączyć opis zauważonych usterek oraz dane do kontaktu: telefon, adres e-mail.
 • Serwis obsługiwany jest przez firmę transportową DPD

Koszty transportu

 • Urządzenia do naprawy dostarczane są  do naszego Serwisu na koszt klienta.

Koszty transportu zwrotnego

 • W przypadku uznania reklamacji koszty transportu zwrotnego pokrywa Gwarant.
 • W przypadku nieuznania reklamacji i zwrócenia go bez naprawy lub naprawy odpłatnej transport odbywa się na koszt Klienta.

Czas trwania naprawy

 • Zgłoszenia serwisowe rozpatrujemy w ciągu 2-5 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego towaru wraz z kompletną dokumentacją. Naprawę realizujemy w ciągu 21 dni. Dłuższe terminy mogą wystąpić jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach. W każdym takim przypadku Klient otrzymuje stosowną informację od Pracownika firmy.
 • Niezależnie od sposobu finansowania naprawy zobowiązujemy się stosować podane terminy realizacji zleceń serwisowych dla wszystkich rodzajów zleceń.

Formy płatności

Każdorazowo forma płatności za wykonaną usługę ustalana jest z upoważnionym Pracownikiem Serwisu wyłącznie na podstawie wystawionej faktury.

 • Płatność gotówką bezpośrednio w Serwisie przy odbiorze naprawionego sprzętu
 • Płatność przelewem na konto bezpośrednio po wykonaniu naprawy i przed odesłaniem naprawionego urządzenia do Klienta
 • Płatność przelewem na konto ze wskazanym na fakturze terminem płatności
 • Płatność za pobraniem