Logtyp Audiohelp

Sprzęt studyjny i estradowy

...dla profesjonalistów.

Sprzęt Hi-Fi oraz Hi-Fi End

...dla pasjonatów.

Logo PFR

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego: „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”